Çalışanlarımızı Nasıl Ödüllendiriyoruz?

ÜCRETLENDİRME POLİTİKAMIZ

Ücretlendirme yönetimine ait uygulama esaslarımız Bankamızın organizasyonel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenmektedir.

Bu amaca yönelik olarak, sektörde uygulanan standartlar doğrultusunda ücret politikamız oluşturulur.

Temel ücretlendirme ilkelerimiz;

  • Yasal şartların yerine getirilmesi,
  • Ücretlendirmenin karlılık, risk ve sermayeye göre ayarlanması,
  • Çalışanlarımızın ve Bankamızın performansının en üst düzeye çıkarılması,
  • Yetenekli çalışanların Bankaya kazandırılması  ve elde tutulması,
  • Ücretlerin farklı Bölüm ve sorumluluk seviyelerine göre ayarlanması,
  • Basit ve şeffaf ücretlendirme politikası oluşturulması

Bu politikanın uygulanmasından İnsan Kaynakları departmanımız sorumludur.

ÇALIŞANLARIMIZI NASIL ÖDÜLLENDİRİYORUZ ?

Grubumuzda başarılı performansın ödüllendirilmesi ana ilkedir. Performans Yönetimi çerçevesinde sistemli olarak performansları izlenen çalışanlar, başarıları ve katkıları oranında  ödüllendirilirler.

TEB Grubu olarak ödüllendirme sistemimiz  kapsamında; çalışanlarımızın başarılı projeleri, beklenen üstü başarıları, mezuniyet / kişisel gelişim faaliyetleri ile ilgili katkılarını farklılaştırıyor ve ayrıca kıdem yılları ile güzel günlerini  de önemsiyor ve ödüllendiriyoruz.