Performansınızı Nasıl Farkederiz?

Bankamızda hedeflere dayalı, hedeflerin dengeli dağılımını sağlayan (Balanced Score Card), 1 tam yılı kapsayan, üstün astını yıl içinde yönlendirmesini; yıl sonunda değerlendirmesini sağlayan "Açık Performans Sistemi" uyguluyoruz. Performans Yönetimi çerçevesinde kurumsal hedeflerimizi en üst düzeyden alt kademelere doğru, birey düzeyine kadar indirgiyoruz.

Performans Yönetimi ile, performansı güçlendiriyor, geliştiriyor ve üstün performans gösteren çalışanlarımızı diğerlerinden farklılaştırıyoruz. Bu çerçeve içinde, çalışanlarımıza yönetsel ve profesyonel gelişim olanakları sağlayarak onları ödüllendiriyoruz.

Performans Yönetimi sayesinde, Bankamız hedefleri ile çalışanlarımızın bireysel hedeflerini bütünleştirerek, çalışanlarımızın bireysel olarak yarattıkları değeri, kurumumuzun ortak amaçları ve hedefleri doğrultusunda yönlendiriyoruz.

NEYİ HEDEFLİYORUZ?

Performans Yönetimi ile Genel Müdürlük ve Şubelerimizin insan kaynakları gereksinimlerini belirlemeyi, sürekli olarak kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle birey ve takım performansını geliştirmeyi, çalışanlarımızın performans ve yetkinliklerini geliştirerek kendilerine daha profesyonel bir iş ortamı ve kariyer geliştirme fırsatları yaratmayı hedefliyoruz.

Performans Yönetimi ile;

 • Sürdürülebilir yüksek performans ile çalışmayı teşvik etmeyi,
 • Tüm çalışanlarımız için bireysel ve takım performansını arttırmayı,
 • Buna bağlı olarak üstün performans gösteren çalışanlarımızı farklılaştırarak ödüllendirmeyi hedefliyoruz. 

 

PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİMİZ, ÇALIŞANLARIMIZA NE KAZANDIRIYOR? 

Performans Yönetim sistemimiz ile çalışanlarımız; 

 • Hedefleri konusunda açıklık kazanıyorlar.
 • Yöneticileri ve takım arkadaşlarıyla daha etkin ve sürekli iletişim kurabiliyorlar.
 • “Sorumluluğu altındaki konularla ilgili önceliklerin belirlenmesi ve bunların nasıl yerine getirileceği” konusunda yetkinlik, yetki, destek ve geribildirim alıyorlar.
 • Profesyonel gelişme fırsatlarına sahip oluyorlar.
 • Sergiledikleri üstün performans her açıdan ödüllendiriliyor.
 • Bankamız vizyon ve stratejisini net bir şekilde anlayıp sahipleniyorlar. 

 

OLMAZSA OLMAZLARIMIZ! 

Performans Yönetimimiz; 

 • Objektiftir
 • Güvenilirdir
 • Yönetim desteklidir
 • Gelişme odaklıdır
 • Görüş birliğine dayalıdır
 • Dinamiktir
 • Anlamaya odaklıdır
 • Şeffaftır