Yetenek Yönetimi

TEB’de Yetenek Yönetimi, Bankamızda farklı kademelerde çalışan, yetkinlik ve performansı ile başarısını kanıtlamış ve gelecekte Grubumuzda kilit rollerde yer alabilecek, bize rekabet avantajı sağlayabilecek çalışanların belirlenmesi ve geliştirilmesi sürecidir.

TEB’de Yetenekler

İleride kilit pozisyonlara aday olabilecek, potansiyeli yüksek ve performansı ile fark yaratan çalışanlarımızın yetkinlikleri ve performansları, performans yönetim sistemi ve onlara özel hazırlanan “Değerlendirme Merkezleri” aracılığıyla objektif bir şekilde değerlendirilir. “Yetenek” olarak değerlendirdiğimiz bu çalışanlar, güçlü ve gelişime açık yanlarını ortaya çıkaracak ve onları üst pozisyonlara hazırlayacak teknik ve kişisel gelişim programlarına/akademilere katılırlar. Bu grup için tasarlanan özellikli eğitimlerin yanı sıra, TEB’de Yeteneklere rotasyon, iş başı eğitim ve kurum içi mentorluk gibi gelişim araçları ile de destek verilir.

TEB’de her yıl, Yetenekleri TEB ve BNP Paribas’ın üst yönetimi ile bir araya getirmek, birbirleri ile olan iletişimi güçlendirmek, kurum içerisinde bilinirliklerini arttırmak amacıyla TEB Yetenek Günü de düzenlenir.

TEB’de Global Kariyer İmkanları

Bankamızda kariyer hedefleri doğrultusunda yurt dışında çalışmaya hazır, uluslararası platformlarda görev alabilecek nitelikteki Global Yeteneklere BNP Paribas Grubu bünyesinde kariyer imkânları sunulur.

BNP Paribas Grubu'nun faaliyet gösterdiği pek çok ülkede ve iş kolunda görev yapan çalışanlarımız Grubumuzun global sinerjisine katkı sağlamaya devam etmektedir.

BNP Paribas Learning Tour

BNP Paribas bünyesindeki Global Yeteneklerin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek ve farklı ülkelerdeki Bankacılık modellerini, en iyi uygulama örneklerini görerek, o ülkelerdeki üst düzey yöneticilerle çalışma imkanına sahip olmalarını sağlamak amacıyla 2012 yılında BNP Paribas Learning Tour hayata geçirilmiştir.

Özellikle yönetici adayı yeteneklerimizin katıldığı 1 ay süreli bu global program yılda 4 kez düzenlenmektedir.

TEB’de Genç Yeteneklerin Yönetimi

Stratejik İK planlamasının bir parçası olarak, her yıl çok aşamalı bir işe alım sürecinden geçerek başarılı olmuş belli sayıda Genç Yetenek TEB’de göreve başlar. Çalışanlarımız, Genç Yetenek Gelişim Programı adını verdiğimiz 2 yıl süren bir özel eğitim gelişim sürecine tabii olur. Gelişim Programı, teknik bilgi becerinin arttırılmasının yanı sıra, bireysel yetkinlik gelişimine ve profesyonel hayata ve çalışanlarımızın görevlerine ilişkin farkındalıklarını yükseltmeyi hedefler.

Genç Yeteneklerin işe başlangıçlarını takip eden 6. ayda, Proje Çalışması ve Mentorluk Uygulaması başlar. Bankamız gündeminde yer alan proje başlıkları üzerinde çalışan yeteneklerimize Bankamız deneyimli üst düzey yöneticileri proje sürecinde mentorluk desteği verir.  Yaklaşık 4 ay süren çalışma sonunda yeteneklerimiz projelerini Bankamız üst yönetimine sunarlar.

Geleceğin Bankacıları olarak yetiştirmeyi hedeflediğimiz Genç Yeteneklerin görevlerindeki performansları düzenli olarak izlenir, ileriye yönelik gelişim planları yakından takip edilir.

TEB Mentor Programı

Bu program ile amacımız, Bankamız çalışanlarının bireysel yetkinliklerini ve iş becerilerini geliştirmek üzere kendilerinden daha deneyimli çalışanların tecrübelerinden yararlanacakları profesyonel bir gelişim platformu yaratmaktır.

2009 yılından bu yana devam eden, tüm çalışanlarımıza açık olan Mentor Programımız kapsamında kurum içinden 400 mentorumuz menteelerimize destek vermiştir.